Tag: สุขภาพ

สุขภาพ : เราเป็น ‘ไมเกรน’ แบบไหน?

สุขภาพ : เราเป็น ‘ไมเกรน’ แบบไหน? ปัญหาสุขภาพที่คนวัยทำงานส่วนใหญ่ต้องเผชิญนั้นมีหลากหลาย แต่บางคนเลิกที่จะมองช้ามเพราะต้องเร่งสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต จึงหักโหมทำงานอย่างหนักซึ่งอาจส่งผลเสียในระยะยาวให้กับสุขภาพได้